Individanpassade lösningar för ungdomar

Välkommen till Supporta Omsorg

Vi på Supporta Omsorg erbjuder en vårdkedja av HVB, utslussningsboende, stödboende, familjehem och öppenvård för barn och unga.

Efter att ha arbetat som socialsekreterare i många år kändes detta helt rätt! Att få bidra till att göra livet så bra som möjligt för våra ungdomar tillsammans med Supporta Omsorg är bara så fantastiskt!

Lise-Lotte Uddman, föreståndare för stödboendet