Integritetspolicy

Vi på Supporta Omsorg arbetar aktivt med dataskyddsförordningen som är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter samt rätt till skydd av personuppgifter. Genom att arbeta aktivt med GDPR vill vi att du ska känna dig trygg och säker när du lämnar känsliga personuppgifter eller andra integritetskänsliga personuppgifter till Supporta Omsorg. Integritetspolicy ligger som grund till all hantering av personuppgifter och integritetskänsliga uppgifter som hanteras av oss.

Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut, skyddar dina personuppgifter och på vilka lagliga grunder vi stödjer behandlingen av personuppgifter. Som nämnts ovan är Supporta Omsorg personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Varje personuppgiftsbehandling sker enligt följande principer; laglighet, ändamålsbegränsning, uppgift minimering, korrekthet, lagrings minimering, integritet och konfidentialitet.

Om du har fler frågor om hur dina personuppgifter hanteras eller vill se vår integritetspolicy i sin helhet kontakta dataskyddsombudet via info@supportaomsorg.se.