Om oss - Supporta Omsorg

Om Supporta Omsorg

Vi på Supporta Omsorg erbjuder en vårdkedja av HVB, utslussningsboende, stödboende, familjehem för barn och unga. Vårt kontor ligger i Uddevalla, Västra Götalands län, där även vårt stödboende finns. I Trollhättan ligger vårt HVB. Vi har familjehem i Västra Götaland.

Vi har tillstånd för att bedriva:

  • HVB för flickor och pojkar 16–21 år med missbruksproblematik.
  • Stödboende för flickor o