Om Supporta Omsorg

Vi på Supporta Omsorg erbjuder en vårdkedja av HVB, utslussningsboende, stödboende, familjehem och öppenvård för barn och unga. Vårt kontor ligger i Uddevalla, Västra Götalands län, där även vårt stödboende finns. I Trollhättan ligger vårt HVB. Vi har familjehem i Västra Götaland.

Vi har tillstånd för att bedriva:

  • HVB för flickor och pojkar 16–21 år med missbruksproblematik.
  • Stödboende för flickor och pojkar 16–20 år med social problematik eller som har en otillfredsställande hemsituation.
  • Familjehemsverksamhet.

Värdegrund

Vår värdegrund vilar på våra tre värdeord: kommunikation, respekt och relation. Vi som arbetar på Supporta Omsorg strävar i första hand efter att skapa en god och förtroendefull relation till ungdomarna. För oss är det viktigt att ungdomarna känner sig trygga och respekterade. Genom att ha en öppen, tydlig och begriplig kommunikation skapar vi relationer vilket i sin tur leder till respekt för varandra. Vår verksamhet bygger på demokratiska värderingar och vi fokuserar på den unges egna styrkor och resurser.

Verksamhetsmål

Målet med verksamheten är att ungdomarna ska må bra, ha god självkänsla samt bli självförsörjande och självständiga. Ungdomarna ska ges redskap för att kunna hantera praktiska, sociala och psykologiska färdigheter.

Adnan Hajiric
Adnan HajiricVerksamhetsansvarig
Telefon: 070-750 01 53
Lise-Lotte Uddman
Lise-Lotte UddmanFöreståndare för stödboendet
Telefon: 072-250 31 01
Geir Nyckel
Geir NyckelFöreståndare för HVB samt familjehemskonsulent
Telefon: 073-748 10 22
Idhan Hajiric
Idhan HajiricUngdomscoach
Telefon: 073-622 24 64
Ani Serifovski
Ani SerifovskiUngdomscoach
Håkan Persson
Håkan PerssonUngdomscoach
Ibrahim Hajiric
Ibrahim HajiricFastighetsskötare