Tillstånd och tillsyn

Då vi bedriver HVB, stödboende samt verksamhet som har till uppgift att till nämnden föreslå samt att ge konsulentstöd till familje- och jourhem omfattas vi av tillståndsplikten. IVO har en tillsynsskyldighet när det gäller HVB samt stödboende.