Akutplacering

Vi på Supporta Omsorg tar emot placeringar av akut karaktär i stödboendet där möjlighet till personal på plats dygnet runt finns. Vi har kan hämta den unge där den befinner sig för att avlasta socialtjänsten. Vi ser vinsterna i detta då en relation till personal vid Supporta Omsorg ofta byggs upp under resan.

Målsättningen är att en akutplacering inte ska vara längre än 14 dagar. Vi kan vara behjälpliga med observationer samt att den placerande socialtjänsten får skriftlig dokumentation gällande den unges färdigheter och behov.

Vid akutplacering kontakta Adnan Hajiric, verksamhetsansvarig, på telefonnummer 070-750 01 53.