Familjehem - Supporta Omsorg

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar

De behöver då komma till en familj där de kan få trygghet, omsorg och kärlek. Ett familjehem är en familj eller person som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. Vi på Supporta Omsorg har familjehem i Västra Götalands län.

Att vara familjehemsförälder är ett ansvarsfullt och givande uppdrag. Dock bör man som familjehem vara väl medveten om att de barn och ungdomar som placeras har varit med om varierande grad av traumatiska händelser. Därför ger Supporta Omsorg ordentligt stöd till våra familjehem för att hjälpa dem i deras roll och uppdrag. Vi håller tät kontakt och ger våra familjehem regelbunden handledning.

Familjehemmen får s