HVB - Supporta Omsorg

Supporta Omsorg HVB, avdelning Slussen, Trollhättan

Målgruppen är flickor och pojkar 16–21 år med missbruksproblematik. Vi har god erfarenhet av psykiatriska- och neuropsykiatriska diagnoser samt beteendeproblematik, vårt HVB är NPF-säkrat. Vi erbjuder professionell, evidensbaserad behandling av olika former av missbruk. Vi har tillgång till psykolog, terapeut och läkare. Vid behov kan utredning ske via konsulter.

Vi kan ta emot med kort varsel, dygnet runt, 365 dagar om året. Vi kan även hämta ungdomen i hela Sverige inom 24 timmar. Just nu har vi kostnadsfri ins