Öppenvård till unga vuxna

Unga vuxna som är i behov av stödjande insatser, men som har eget boende, har möjlighet till kontaktmannaskap från Supporta Omsorg.

Exempel på insatser är:

  • Hjälpa till att få ungdomen i sysselsättning

  • Motivera till att hitta en meningsfull fritid

  • Stödja ungdomen till att få en fungerande vardag

  • Uppföljningssamtal med praktikplats, skola eller arbetsplats

  • Stödja ungdomen till ett drogfritt liv

  • Hjälpa ungdomen till att komma i kontakt med myndigheter

  • Socialt stödjande samtal och aktiviteter

Det stöd och det förhållningssätt som Supporta Omsorg arbetar utifrån som erbjuds i det kvalificerade kontaktmannaskapet är likvärdigt med det stödet som ges till de som bor i stödboende genom vår verksamhet. Personal finns i beredskap dygnet runt och nås via jourtelefon.