Vi erbjuder fullutrustade träningslägenheter i centrala Uddevalla

Alla ungdomar får ett som individanpassat stöd för att vi på bästa sätt kunna stödja den enskilde till personlig utveckling och självständighet. Personal finns i beredskap dygnet runt och nås via jourtelefon. Vi kan ta emot med kort varsel och kan vara behjälplig med transport

Målgrupp för stödboende:

 • Flickor och pojkar från 16 år med social problematik eller svåra hemförhållanden.

Några exempel på olika boenden hos oss på Supporta Omsorg

STÖDBOENDE, BAS

Fullutrustad lägenhet inklusive internet med 10–15 minuters gångavstånd till Uddevalla centrum.
 • Stöd i skolarbete.
 • Stöd i privatekonomi.
 • Stöd i myndighets- och hälso- och sjukvårdskontakter.
 • Stöd i att sätta upp sig i bostadskö.
 • Stöd i att öka förekomsten av prosociala relationer.
 • Stöd i att sköta ett hem.

Stödbehov: 1–3 fysiska träffar per vecka med ungdomscoach samt telefonsamtal. Utöver detta finns det personal i beredskap dygnet runt som nås via jourtelefon. 

STÖDBOENDE, BAS +

Allt som ingår i Stödboende bas samt:
 • Stöd i att identifiera vad som tidigare fungerat.
 • Stöd i att generalisera och vidmakthålla funktionella beteenden.
 • Stöd i att identifiera högrisksituationer för att minska risken för återfall i eventuella tidigare negativa beteendemönster.
 • Stöd i att få fungerande rutiner när det gäller kost, sömn och motion.
 • Stöd i att få en fungerande skolgång, annan sysselsättning och fritidssysselsättning.
 • Stöd i att söka finansiellt stöd/stipendium för till exempel fortsatta studier eller körkort.
 • Stöd i ett mer omfattande budgetarbete.
 • Stöd i att sköta sitt hem och klara av enklare reparationer.
 • Stöd i att jobba aktivt med att förstå hur samhället fungerar med stöd av till exempel Hitta Rätt materialet. 

Stödbehov: 4–6 fysiska träffar per vecka med ungdomscoach samt telefonsamtal. Utöver detta finns det personal i beredskap dygnet runt som nås via jourtelefon. 

STÖDBOENDE, BAS ++

Allt som ingår i Stödboende bas och bas + samt:
 • Stöd i form av att komma upp på morgonen och lägga sig på kvällen.
 • Stöd i form av rent praktiskt komma till skolan, arbetet, annan sysselsättning och fritidsaktiviteter samt att ungdomscoachen vid behov är med.

Stödbehov: Fysiska träffar varje dag med ungdomscoach med möjlighet till 2–3 träffar per dag samt telefonsamtal. Utöver detta finns det personal i beredskap dygnet runt som nås via jourtelefon. 

STÖDBOENDE, BAS +++

Allt som ingår i Stödboende bas och bas ++.

Stödbehov: Personalbemanning del av dygnet (en till en) samt telefonsamtal. Utöver detta finns det personal i beredskap dygnet runt som nås via jourtelefon. 

UTSLUSSNINGSBOENDE

Egen lägenhet i en fastighet om fem lägenheter i centrala Uddevalla där det finns personal dygnet runt i en personallägenhet. Lägenheterna är fullt utrustade, internet ingår också. Målgruppen är främst ungdomar som har varit placerade inom SiS, HVB eller i familjehem.
 • Stöd i att fortsätta använda de strategier man lärt sig under sin tidigare placering från till exempel ÅP (Återfallsprevention) och ART (Aggression Replacemet Training).
 • Stöd i att generalisera och vidmakthålla funktionella beteenden.
 • Stöd i att utveckla och träna på funktionella beteenden.
 • Stöd vid nyinlärning av färdigheter vid behov med hjälp av till exempel ÅP (Återfallsprevention) och ART (Aggression Replacemet Training).
 • Stöd i uppföljning av skolgång, arbete eller annan sysselsättning.
 • Stöd i att etablera och följa upp fritidsaktiviteter. 
 • Stöd i att stärka prosociala relationer.
 • Stöd i att öka självständigheten.
 • Stöd i att arbeta aktivt med värderingar och värderad riktning med hjälp av till exempel Livskompassen och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
 • Stöd i att tillsammans med ungdomscoachen göra en veckoplanering utifrån den unges målbeteende samt utvärdering av denna.

I dygnsavgiften ingår vad som kan tänkas behövas för en ungdom utöver de beskrivna stödinsatserna. Det ingår ersättning till mat, kläder, fritidsaktiviteter, månadspeng motsvarande CSN, busskort, telefonkort, mediciner, läkarkontakter, vid behov terapeutisk hjälp, resor (inom landet och i överenskommelse med socialtjänsten) med mera. 

Stödbehov: Ungdomscoacher finns på plats dygnet runt. 

ALTERNATIVT BOENDE

Egen lägenhet i en fastighet om två lägenheter i centrala Uddevalla där det finns personal dygnet runt i en personallägenhet. Lägenheterna är fullt utrustade, internet ingår också. Målgruppen är främst ungdomar som har varit placerade inom SiS, HVB eller i familjehem där ingen av dessa insatser har fungerat väl.
 • Individuell planering med utgångspunkt från innehållet i utslussningsboende. Innehållet utformas utifrån den unges problembeteenden och insatserna bedöms efter vad som är möjligt att få till. 

I dygnsavgiften ingår vad som kan tänkas behövas för en ungdom utöver de beskrivna stödinsatserna. Det ingår ersättning till mat, kläder, fritidsaktiviteter, månadspeng motsvarande CSN, busskort, telefonkort, mediciner, läkarkontakter, vid behov terapeutisk hjälp, resor (inom landet och i överenskommelse med socialtjänsten) med mera. 

Stödbehov: Ungdomscoacher finns på plats dygnet.