Utslussningsboende - Supporta Omsorg

Supporta Omsorg utslussningsboende, Uddevalla

Målgruppen är främst pojkar och flickor från 16 år med social problematik eller svåra hemförhållanden som har varit placerade inom SiS, HVB eller i familjehem. Vi har god erfarenhet av psykiatriska- och neuropsykiatriska diagnoser samt beteendeproblematik.

Vi kan ta emot med kort varsel, dygnet runt, 365 dagar om året. Vi kan även hämta ungdomen i hela Sverige inom 24 timmar. Just nu har vi kostnadsfri inslussning.